miércoles, 31 de mayo de 2017

Le e repasa o que aprendimos sobre as MATERIAS PRIMAS e os PRODUTOS ELABORADOS