lunes, 8 de mayo de 2017

Facemos os contrarios das palabras cos PREFIXOS Des- e In-.