martes, 2 de mayo de 2017

Cun -r- ou dous -rr-?
Lembra:

Só se poñen dous -rr- cando soa forte e vai entre

vogais.