martes, 28 de marzo de 2017

Xoga coas ONOMATOPEAS.LEMBRA: As Onomatopeas son os sonidos dos

animais e  dos obxectos de forma escrita. Por

exemplo: guau, miau, tic-tac, riiiing.....