miércoles, 8 de marzo de 2017

Os SINÓNIMOS son as palabras que significan o mesmo.